Vilkår og betingelser

SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER FOR NETTBUTIKKEN NATURALSPHARM

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU INNGÅR EN AVTALE. HVIS DU HAR SPØRSMÅL ELLER TRENGER HJELP, TA KONTAKT MED OSS PÅ E-POST: [email protected]

Nettbutikken NaturalsPharm

Vilkår og betingelser

Nettbutikken NATURALSPHARM, som er tilgjengelig på nettsiden www.naturalspharm.com, drives av selskapet PLT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ med hovedsete i Radom, Polen, med adressen ul. Tytusa Chałubińskiego 9 lok 2, 02-004 Warszawa, Polen. Selskapet er oppført i polsk foretaksregister (Krajowy Rejestr Sądowy) som føres av Lublin distriktsdomstol for Lublin-Wschód (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód) med hovedsete i Świdnik, 6. næringsavdeling ved polsk foretaksregister (VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), under registernr. (KRS-nr.) 0000628808, polsk org.nr. (REGON): 365009308, polsk skattenr. (NIP): 5252670145.

Adresseopplysninger:
PLT GROUP SP Z O.O.
ul. Tytusa Chałubińskiego 9 lok 2,
02-004 Warszawa
e-post: [email protected]
tlf. +48 22 129 11 13

 

§1. Generelle bestemmelser

 1. NaturalsPharm selger varer via Internett ved å bruke domenet www.naturalspharm.com

 2. Bestillinger kan kun legges inn i butikken av personer over 18 år eller med samtykke fra deres foresatte.

 3. Alle produkter som tilbys i butikken, er helt nye og har en polsk produsentgaranti.

 4. Alle priser er bruttopriser og inkluderer mva.

 5. Prisen som er oppført ved siden av hver vare, er bindende fra det tidspunkt bestillingen er tatt imot. Prisen er bindende for både kunden og selgeren, selskapet PLT GROUP SP. Z O.O.

 6. Selskapet PLT GROUP SP. Z O.O. forbeholder seg retten til å: endre prisene på varene som finnes i sortimentet, med unntak av situasjonen nevnt i femte ledd, legge til nye varer i sortimentet, gjennomføre og avslutte kampanjer og salg på butikkens nettside eller gjøre endringer i dem.

 7. Et kjøpsbevis (kvittering eller mva-faktura) utstedes for hver bestilling.

 8. Salgsavtale inngås i tråd med polsk lov og på polsk mellom kjøper og selger, selskapet PLT GROUP SP. Z O.O. Registrering, sikring og tilgjengeliggjøring av de vesentlige bestemmelsene i inngått avtale skjer ved at mva-fakturaen eller ordrespesifikasjonen skrives ut og overleveres til kjøperen.


 

§2. Bestilling og betaling

 1. For å inngå en salgsavtale via nettbutikken må kjøper gå til nettsiden www.naturalspharm.com, foreta et valg av varer og ta ytterligere tekniske skritt basert på meldingene som vises til kjøperen og informasjonen som er tilgjengelig på nettsiden.

 2. Bestillinger kan legges inn

  1. via «Handlekurv» tilgjengelig på butikkens nettside – 24 timer

  2. via e-post (for individuelle bestillinger) – 24 timer

  3. ved å sende bestillingen til [email protected] – 24 timer

 3. Butikken bekrefter bestilling via e-post innen 24 timer etter å ha mottatt den, samtidig som den forbeholder seg retten til å trekke seg fra salgsavtale innen 5 virkedager etter at kjøper har lagt inn sin bestilling.

 4. Butikken begynner å behandle ordre etter at kjøperens data er blitt bekreftet og: i tilfelle bestillinger som betales ved henting – etter å ha mottatt informasjon om at bestillingen er lagt inn, i tilfelle bestillinger som betales med bankoverføring – etter å ha mottatt betalingen til bankkontoen.

 5. Oppgjør av betalinger med kredittkort og e-overføring gjøres gjennom tpay.com. Kjøper kan velge mellom følgende betalingsmåter for de bestilte varene:

  1. for levering i Polen: kontant ved henting/bankoverføring

  2. for levering utenfor Polen: bankoverføring

  3. online betaling,

  4. betalingskort: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro,

  5. BLIK.

 6. Enheten som tilbyr online betalingstjenesten er mElements S.A. med sete i Warszawa, Prosta 18, 00-850 Warszawa, KRS 0000590484, REGON 363203696, NIP 5223047892.

 7. Ved betaling med betalingskort begynner leveringstiden for ordren fra øyeblikket av positiv transaksjonsautorisasjon.

 8. Dersom det etter at bestillingen er lagt inn, viser seg at det bestilte produktet for øyeblikket ikke er tilgjengelig, vil kjøperen umiddelbart bli informert om dette via e-post. Dersom en slik situasjon oppstår, bestemmer kjøperen selv om han/hun ønsker å gjennomføre bestillingen (behandlingstiden forlenges eller bestillingen kanselleres).

 9. Kjøper kan kun kansellere bestillingen eller gjøre endringer i den frem til utsendelsen.

 10. I det øyeblikket kjøper har mottatt en ordrebekreftelse på e-post, har hun/han siste mulighet til å rette uriktige personopplysninger eller endre en bestilling som er lagt inn ved en feil.

 11. Dersom det er uriktige opplysninger på kvitteringen eller mva-fakturaen, skal kjøperen utstede en kreditnota i henhold til den polske finansministerens forordning. En fullstendig endring av kjøperens detaljer er ikke mulig.

 12. Når det gjelder ordre som overstiger XXX NOK eller produkter importert på bestilling, har butikken rett til å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen for å gjennomføre bestillingen.


 

§3. Leveringspris og leveringstid

 1. Butikken leverer pakker via et budfirma eller til Paczkomaty® InPost-pakkeautomater.

 2. Det er ikke mulig å hente bestillinger hos oss.

 3. Forsendelser leveres i Polen og til andre EU-land (tillegg for internasjonale forsendelser).

 4. Kjøper plikter å hente de bestilte varene og betale for de bestilte varene i henhold til valgt betalingsmåte.


 

§4. Reklamasjon og retur

 1. Et skadet eller defekt produkt skal sendes tilbake til PLT GROUP SP. Z O.O. sin adresse, og pakken skal merkes med «Reklamasjon».

 2. Butikken vil refundere kostnaden for de returnerte varene etter mottak av pakken og dersom reklamasjonen blir godkjent. Alle reklamasjoner behandles innen 7 virkedager etter mottak. Det skadede produktet vil byttes ut med et nytt produkt uten defekter. Hvis det ikke er mulig å bytte produktet, vil butikken tilbakebetale hele kjøps- og fraktbeløpet til kjøperen eller tilby et annet produkt.

 3. Kjøper, som er forbruker, kan heve avtalen og angre kjøpet innen 14 dager etter at han/hun har mottatt varen, uten å oppgi noen grunn – bl.a. ved å benytte seg av vårt angreskjema. Sammen med produktet som returneres, skal det fremlegges et angreskjema, etter å ha kontaktet butikken på telefon eller e-post for å få leveringsadresse. Når det gjelder kjøpte produkter som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke kan brukes igjen etter at de har vært åpnet, bl.a. leppestifter, kremer, kosttilskudd, er de ikke egnet for retur hvis de har vært brukt eller skadet. Dette gjelder også emballasjen.

 4. Næringsdrivende som driver et enkeltpersonforetak, som ikke bruker butikken i forbindelse med sin yrkesvirksomhet (heretter kalt Privilegert næringsdrivende) – en fysisk person som bruker butikken, herunder spesielt foretar et kjøp som ikke er knyttet til hans/hennes næringsvirksomhet, når arten av det kjøpte produktet viser at det ikke har en profesjonell karakter for ham/henne, noe som spesifikt fremgår av gjenstanden for hans/hennes næringsvirksomhet som er gjort tilgjengelig på grunnlag av lov om polsk sentralregister og informasjon om næringsvirksomhet (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Når Privilegert næringsdrivende fyller ut bestillingsskjemaet, erklærer han/hun at bestillingen ikke er knyttet til hans/hennes yrkesvirksomhet – dette innebærer at han/hun fjerner merket i avmerkingsboksen under bestillingsskjemaet. Privilegert næringsdrivende har rett til å trekke seg fra avtale på samme vilkår som forbruker. 

 5. Butikken garanterer refusjon av beløpet lik varens pris innen 10 arbeidsdager ved bruk av de samme betalingsmetodene som Kjøperen brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre Kjøperen godtar en annen løsning.

§5. Personvernpolicy og vern av personopplysninger

I henhold til artikkel 13 nr. 1 og 2 i Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning, heretter «GDPR») informerer vi om følgende:

 1. PLT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ med hovedsete i Radom, Polen, med adressen ul. Franciszka Legackiego 7, 26-600 Radom, Polen, er behandlingsansvarlig for Kjøpers personopplysninger. Oppført i foretaksregisteret som føres av hovedstaden Warszawa distriktsdomstol (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy), 12. næringsavdeling ved polsk foretaksregister (XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), under registernr. (KRS-nr.) 0000628808, polsk org.nr. (REGON): 365009308, polsk skattenr. (NIP): 5252670145. Kontakt med personen som overvåker behandling av personopplysninger i den behandlingsansvarlige sin organisasjon, er mulig via følgende e-postadresse: [email protected]

 2. Kjøpers personopplysninger skal behandles i samsvar med bestemmelser om vern av personopplysninger, iverksatt Personvernpolicy, i den utstrekning og til det formål som er nødvendig for å inngå, forme innholdet i avtalen, endre eller trekke seg fra den og riktig gjennomføre tjenester som leveres elektronisk, i den utstrekning og til det formål som er nødvendig for å oppfylle de berettigede interessene (lovlig begrunnede formål), og behandlingen skal ikke krenke den registrerte sine rettigheter og friheter, og i den utstrekning og til formålet som er forenlig med Kjøpers samtykke, dersom han/hun f.eks. har meldt seg på nyhetsbrevet.

 3. Kjøpers personopplysninger vil bli overført til mottakere ansvarlige for regnskapsføring, logistikk (inkludert budfirmaer) og markedsføring.

 4. Kjøpers personopplysninger vil ikke bli overført til et tredjeland/en internasjonal organisasjon.

 5. Kjøpers personopplysninger vil bli lagret så lenge avtalen gjelder, og etter at avtalen er oppfylt eller samtykket er trukket tilbake, kun i den grad det er nødvendig for å kunne forfølge eventuelle krav i retten eller dersom nasjonal, europeisk eller internasjonal lovgivning får oss til å lagre opplysningene. Behandlingsansvarlig har rett til å gjøre Kjøpers personopplysninger tilgjengelig for enheter som er autorisert i henhold til gjeldende lov (f.eks. politimyndigheter).

 6. Kjøper har rett til å få tilgang til sine personopplysninger, til å rette eller slette dem, begrense behandlingen av dem, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet, rett til når som helst å trekke tilbake sitt samtykke uten at det påvirker lovligheten av behandlingen.  

 7. Kjøper har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet (Urząd Ochrony Danych Osobowych) dersom han/hun mener at behandlingen av Kjøpers personopplysninger er i strid med bestemmelsene i personvernforordningen.

 8. Det er nødvendig for Kjøper å oppgi sine personopplysninger for å kunne inngå avtale. Kjøper er forpliktet til å oppgi dem, og konsekvensen av å ikke oppgi personopplysningene vil være at avtalen ikke kan inngås og oppfylles.

 9. Det vil ikke bli foretatt automatisert behandling, herunder profilering, av Kjøpers personopplysninger. 

 10. Den behandlingsansvarlige har implementert pseudonymisering, datakryptering og innført tilgangskontroll for å minimere konsekvensene av et mulig brudd på datasikkerheten. Personopplysninger kan kun behandles av personer autorisert av behandlingsansvarlig eller av personopplysningsassistenter som behandlingsansvarlig har nært samarbeid med.

 11. PLT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ bruker såkalte «cookies» (informasjonskapsler). Disse filene lagres på Kjøpers datamaskin av vår server og gir statistisk informasjon om hans/hennes aktivitet for å tilpasse vårt tilbud til hans/hennes individuelle behov og smak.  Kjøper kan når som helst stille inn nettleseren til å automatisk avslå informasjonskapsler. Mer informasjon om informasjonskapsler finnes på http://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/cookies. 


 

§6. Sluttbestemmelser

 1. All informasjon, produktbilder og produsenters varemerker er beskyttet av opphavsrett. Det er forbudt å kopiere og distribuere dem, å benytte dem for kommersielle formål eller presentasjoner uten samtykke fra innehaverne.

 2. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet før sak reises for domstolen.

 3. Forbrukere har også en mulighet til å henvise en tvist til ODR (Online Dispute Resolution), en nettbasert plattform for tvisteløsning, tilgjengelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 4. Ved å legge inn en bestilling, godtar du å følge bestemmelsene som er angitt i disse vilkårene og betingelsene.

 5. Informasjonen som finnes på nettsiden www.naturalspharm.com, utgjør ikke et tilbud i medhold av polsk borgerlig lovbok (Kodeks Cywilny).

 6. I saker som ikke er regulert av Vilkår og betingelser, skal bestemmelser i lov om levering av digitale ytelser, lov om forbrukerrettigheter, lov om vern av personopplysninger, lov om opphavsrett og visse beslektede rettigheter, borgerlig lovbok og andre ufravikelige bestemmelser i polsk lovgivning, være gjeldende.

 7. En av prioriteringene til PLT GROUP SP. Z O.O. er å ta vare på Forbrukerens rettigheter, og derfor er ikke bestemmelsene i disse Vilkår og betingelser ment å utelukke eller begrense noen av forbrukerrettigheter som de har krav på i henhold til ufravikelige bestemmelser i lovgivningen, og enhver tvil skal tolkes til fordel for Forbrukeren. I tilfelle uoverensstemmelse mellom bestemmelsene i disse Vilkår og bestemmelser og de forannevnte lovene, skal bestemmelsene i forbrukerrettighetsloven primært være gjeldende.


 


 

ANGRESKJEMA

(Dette skjemaet må bare fylles ut og sendes inn hvis du ønsker å angre kjøpet.)

– Mottaker [Den næringsdrivende skal sette inn sitt navn, fullstendige adresse og eventuelt telefaksnummer og e-postadresse.]

– Jeg/Vi(*) underretter herved om at jeg/vi(*) ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende varer(*) avtale om levering av følgende varer(*)
oppdragsavtale om utførelse av følgende varer(*) /om levering av følgende tjenester(*)

– Avtalen ble inngått den(*)/Varen ble mottatt den(*)

– Forbrukerens/Forbrukernes navn

– Forbrukerens/Forbrukernes adresse

– Forbrukerens/Forbrukernes underskrift (Kun dersom papirskjema benyttes.)

– Dato

(*) Ikke påkrevd


 

REKLAMASJONSSKJEMA (MAL)


 

Sted .................................. Dato.....................................

Produktmodell eller beskrivelse av varen ................................................................................................

Faktura- / kvitteringsnummer .....................................................................................................................

Kundens detaljer:

Fornavn Etternavn .......................................................................................................................................

Adresse ......................................................................................................................................................

Brukernavn (påloggings-ID) ........................................................................................................

Kontakttelefon ...............................................................................................................................

E-postadresse ..........................................................................................................................................

Reklamasjon:

Beskrivelse av feil ...........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................


 

Kundens underskrift

....................................

Ładowanie...
legg til
av produktet